Защо Нeтурей карта е против държавата Израел?

Документи

Текстът, който предлагаме в нашия сайт, е представяне, направено от самата организация Нeтурей карта. Освен с това име организацията се представя и като „Евреи, обединени срещу ционизма”. Нeтурей карта отстоява възгледа, че евреите не могат да имат своя държава до идването на Месията.  Нeтурей карта е арамейски израз, означаващ „пазители на Града”. Името Нeтурей карта произлиза от случка, в която равин Йехуда  Ха – Насси (равин Юда принцът) изпратил Равин Хийя и Равин Аши на обиколка с цел проверка. В един град те пожелали да видят „пазителите на Града” и градската гвардия се показала пред тях.

Печат

Тогава те заявили, че това не са пазителите на града, а неговите унищожители. Това  накарало жителите на града да попитат кои тогава са пазителите на града. Равините отговорили: „Тези, които преписват текстове, и учените”, отпращайки ги към Псалмите, глава 127 (Ерусалимски Талмуд, трактат Хагига, 76).Нетурей карта е името, което приема  група ортодоксални евреи в Ерусалим, които отказаха (и все още отказват) да признаят съществуването или  властта на т.н. „държава Израел”. Те считаха (и все още считат) за важно да изразяват публично своята позиция – позицията на Тората и на достоверния, неподправен юдаизъм.

Движението е основано в Ерусалим, Палестина през 1938 година, като се отцепва от Агудас Израел. Агудас Израел е основана през 1912 година с цел борба срещу ционизма. Постепенно съблазнявани от пари и чест, привържениците  се продават на  „Златния телец” на ционизма. Тези, които предпочитат да поддържат вярата си и да продължат борбата срещу ционизма, се отделят от Агудас Израел и сформират общности.
През годините много активисти и последователи на Нетурей карта се установяват извън Палестина. Някои от причините тези хора да изоставят страната, в която те и техните семейства са живели поколения наред (преди основаването на незаконната т.н. „държава Израел”), включват: идеологически отказ да живеят под нелигитимен разколнически „израелски режим”; това, че биват осъждани на изгнание, заради желанието си да останат независими от незаконния еретически режим; невъзможността да живеят нормален живот, тъй като те и семействата им непрекъснато биват тормозени, нееднократно пращани в затвора и много пъти дори физически тормозени от ционистките агенти и полиция. Тази диаспора се изразява в появата на много учреждения на Нетурей карта на международната сцена. Те включват синагоги, образователни институти, издателски къщи и организации. Учрежденията в Ню Йорк включват три синагоги в Бруклин, а организациите включват Приятели на Ерусалим в Ню Йорк.
Нетурей карта не е, както обикновено се твърди, малка секта или екстремистка групировка на „ултра-ортодоксални” евреи. Нетурей карта не е добавила, нито премахнала каквото и да било от писания и устния закон на Тората. Нетурей карта се бори срещу промените и посегателствата на политическия ционизъм през изминалия век. Напътствани от равините в нашето съвремие и под вдъхновяващото водачество на бившия лидер равин Амрам Блау, Нетурей карта отказва да признае правото на когото и да било да основе „еврейска” държава през последните години на изгнание.
Има хора, които правят опити да омаловажат Нетурей карта и  убежденията им  спрямо Тората. Такива опити са правени много пъти, като се заявява, че Нетурей карта е група на малцинство, която, сравнена с други еврейски общности, дори е незабележима от гледна точка на броя последователи.
Името Нетурей карта е име, обикновено давано на хората, които редовно се молят в синагогите на Нетурей карта (в Ерусалим, Лондон, Ню Йорк и др.), хората, които учат или пращат децата си в образователни институти, ръководени от Нетурей карта, които участват активно в мероприятия, събирания и демонстрации, организирани от Нетурей карта. Въпреки че броят на семействата, които може да бъдат определени като членове на Нетурей карта, е сравнително малък (няколко хиляди), броят на ортодоксалните евреи, които защитават антиционистката идеология, с която Нетурей карта е известна, възлиза на стотици хиляди.
Нетурей карта се противопоставя на т.н. „държава Израел” не защото тя действа светски,  а защото цялостната концепция за суверенна еврейска държава противоречи на еврейския закон.
Всички велики равини, които в съответствие с еврейския закон се опълчват срещу ционизма в неговата първооснова, не го правят  заради светския начин на живот на ционистките лидери или дори заради противопоставянето им на завещаното от Тората и пренебрегването на нейните ценности и обичаи, но заради факта, че цялостната концепция на еврейската държава е в пряко противоречие с основите на юдаизма.
Порицанието и изолирането от всичко, свързано или присъединено към т.н. „държава Израел”, се основава на Талмуда – ключовата догма на устната традиция, низспослана на Мойсей от Господ в планината Синай. Свещената книга Талмуд учи, че евреите не трябва да използват човешка сила в името на основаване на еврейска държава преди идването на всеобщо приетия Месия (от къщата на Давид). Нещо повече – в Талмуда се посочва, че е забранено да въставаме срещу народите и че трябва да се запазим като лоялни граждани, да не правим опит да се отървем от изгнанието, в което Бог ни е изпратил.
На евреите не им е позволено да вземат надмощие, да убиват, да вредят на други хора или да ги унижават, както не им е позволено и да вземат участие в ционистките инициативи, в техните политически игри и техните войни.
Нетурей карта забранява всякакъв вид съучастничество с т.н. „държава Израел” или с който и да е от нейните привърженици. Последователите на Нетурей карта не вземат участие в „израелските” избори, нито пък се възползват по какъвто и да е начин от Битуах Леуми (социалните осигуровки), а образователните институти на Нетурей карта отказват всякакъв вид финансова подкрепа от образователното министерство в страната.
Ционистката държава наема на работа високопоставени равини и използва религиозните общности, за да си изгради религиозен имидж. Тя изучава Тората с изменено тълкувание с цел думите да придобият националистически нюанси. Нашите равини безброй пъти са заявявали, че не е от особено значение кои личности или партии ще управляват ционистката държава, защото самото основаване и съществуване на държавата е  осъждано и неодобрявано.
Истинските евреи остават верни на юдаизма и не са осквернени от ционизма.
Те са против това арабите да бъдат прогонени от домовете им и да бъдат лишени от собствената им земя. Според Тората, земята трябва да им бъде върната.
Нетурей карта не одобрява системното прогонване на древни еврейски общности от родината им, проливането на еврейска и нееврейска кръв в името на ционисткия суверенитет, както и е привърженик на мирното трансформиране на ционисткия закон в такъв с неционистка същност.
Съобразно еврейския закон, Тората има последната дума. Няма такова нещо като мнозинство от евреи, които са такива по рождение и може да изменят еврейския закон по какъвто и да е начин. Всъщност дори най-великият равин, или както пише Маймонидес – „най-великият пророк”, няма никакво право да изопачи или промени дори една буква от Тората.
Равинът Блау преди смъртта си прави кратко изявление, в което казва, че ако ООН направи ционистката държава свой член, тя обрича еврейския народ на сериозна несправедливост. Нетурей карта се надява, че тази огромна грешка ще бъде поправена при първа възможност. Последователите на Нетурей карта съжаляват, че ционистката държава си е присвоила свещеното име „Израел” и че често си позволява да говори от името на еврейския народ и да предприема действия, които в последствие са за негова сметка. Единствено тези равини, които не са били засегнати или заразени от отровата на ционизма, може да бъдат считани за духовни лидери на съвременното еврейство.
Светът трябва да знае, че ционистите незаконно са си присвоили името Израел и че нямат никакво право да говорят от името на еврейския народ! .
Превод от английски: Миглена Чаушева